Home  -   Favorieten  -   Contact  -   Mond tot mond  -   Links 

Leeuw-Os

Steekwoorden:
Beschermend Trouw Krachtig Arrogant Onbescheiden Overspelig Hartelijk Vrijgevig Doelbewust Halsstarrig IJverig Stabiel Integer Vernieuwend Wraakzuchtig Vernieuwend

De combinatie van leiderschap en dominantie die de Leeuw-Os met zich meedraagt, zorgt voor een krachtige persoonlijkheid. Samen met de gereserveerdheid van de Os zorgt dat ervoor dat dit type soms wat afstandelijk en zelfs uit de hoogte kan overkomen, maar wie de Leeuws-Os wat beter kent weet dat er onder al die ruwe bolster een grote blanke pit zit. Want een Leeuw-Os is ook een hartelijk, warm en vrijgevig mens die integer en eerlijk met anderen omgaat.

Door de gereserveerdheid heeft een Leeuw-Os er soms moeite mee om anderen toe te laten in zijn leven. Hij heeft daardoor minder vrienden dan hij zou willen. Mislukking is een term die niet in het woordenboek van een Leeuw-Os voorkomt. Ze zijn volhardend en met hun kracht, stabiliteit en stabiliteit weten ze vrijwel iedere klus te klaren.

Hoewel een leeuw-Os best wel teder kan zijn, is de Leeuw-Os over het algemeen iemand die wat ruwer in de omgang is. In de liefde is de Leeuw-Os of dominant, of onderdanig. Gelijkwaardigheid in een relatie met dit type is meestal ver te zoeken. Macht speelt vrijwel altijd een rol. Vaak heeft een Leeuw-Os een relatie met iemand die compleet tegenovergesteld is. Zo vullen ze elkaar vaak goed aan.