Home  -   Favorieten  -   Contact  -   Mond tot mond  -   Links 

Boogschutter-Draak

Steekwoorden:
Opgewekt Openhartig Roekeloos Redelijk Dapper Gul Zorgeloos Eerzuchtig Ontevreden Krachtig Star Geestdriftig Sentimenteel Opschepperig Wantrouwend Succesvol

Een Boogschutter-Draak is gezegend met een grote dosis charisma en ambitie. Tegelijkertijd is dit bewonderenswaardige maar niet altijd even zachtmoedige individu een strijder die gelooft in succes. En dat streven ze met veel flair na. Hun stijl is waardig en welgemanierd. Ze zijn nooit opdringerig of geniepig. Ze zijn niet bang voor gevaar, maar ondanks de risico's die ze in hun leven nemen komt een Boogschutter-Draak altijd weer op zijn pootjes terecht, al landt hij soms op een andere plek als hij vooraf denkt.

Dit zijn geboren optimisten die snel boos kunnen worden, maar die dat nog sneller weer kunnen vergeten. Ze vertrouwen iemand snel, maar worden ze bedrogen, dan gaan alle rolluiken omlaag en komt het niet snel meer goed. Een Boogschutter-Draak is openhartig, eerlijk en gul. Daardoor zijn dit mensen die graag gezien worden. Onder al die mooie buitenkant zit echter ook een gevoelige en tere binnenkant, want een Boogschutter-Draak kan soms behoorlijk aan zichzelf twijfelen.

In de liefde is een Boogschutter-Draak iemand voor wie een goede relatie erg belangrijk is. Liever geen relatie dan een slechte relatie. Ze stellen hoge eisen aan hun partner, maar ook aan zichzelf. Een Boogschutter-Draak is een onstuimige en wilde minnaar vol vuur. Wel is dit iemand die van zijn partner graag wil horen hoe mooi en goed hij is. Niet omdat hij zo ijdel is, maar wel omdat hij zich graag geliefd wil weten.